CHARLY DUBLEX TANDEM PILOT HARNES

CHARLY DUBLEX TANDEM PILOT HARNES
Medium : 160cm-180cm
Large : 180cm-2.00cm
Renk : siyah-kırmızı  siyah-mavi